Dizajnéri, programátori a komunikační špecialisti na jednom mieste.


Sme butik dizajnu a komunikácie v Bratislave. Pracujeme pre značky a firmy z celého sveta.

Ako pracujeme a aké hodnoty vyznávame nájdete v našom manifeste.

Podporujeme Slovensko.Digital, Nosene, Svetielko Pomoci, Pod krídlami Dominiky a mnohé ďalšie neziskové organizácie a projekty.

Nemáme account manažérov, aby sme predišli nedorozumeniam. Máme radi rovnocenné vzťahy. Každý z projektov preto vedie jeden z partnerov štúdia.

Potenciálnu spoluprácu začíname spoplatnenou #kickoff prezentáciou, ktorej predlohou je vaše zadanie. Jej výstupom je dôkladný rešerš problematiky a konkurencie a upravené alebo často úplne nové zadanie. Po prezentácii pripravíme cenovú ponuku, časový harmonogram a naplánovanie prác.

Jakub, Pavol, Michal

1

Klientom nie sme my, ale náš klient

Nepracuj pre súťaže, ani fanúšikov na sociálnych sieťach. Počúvaj svojich klientov a uč sa čo najviac o ich podnikaní.


2

Komunikácia > zručnosť

Ak nevieš počúvať klienta a nevieš mu vysvetliť svoje nápady, môžeš byť génius, ale nehodíš sa k nám.


3

Meno je len jedno, prvý dojem sa robí iba raz

Vždy sa dôkladne priprav na prvé stretnutie. Ak počas projektu spravíš chybu, naprav ju a nepozeraj sa na čas, ktorý pri tom stráviš.


4

Otvorenosť

Pomenuj problém priamo – no slušne. Je to základ našej komunikácie v rámci štúdia, aj s klientmi.


5

Deadliny a zodpovednosť

Keď dodržiavaš deadliny, ukazuješ ostatným, že si ich vážiš. Svoj čas si treba vážiť a presne preto si musíš vážiť aj čas ostatných.


6

Dodaná práca musí byť zaplatená včas

Faktúra sa platí po dodaní služby, nie v deň splatnosti. Obe strany si tým prejavujú vzájomnú úctu.


0

Prinášame hodnotu, zarábame peniaze

Naša práca prináša klientom zisk. Naceňujeme ju rozumne a o cene nevyjednávame. Ak klient nevidí hodnotu našej práce, spolupráca je zbytočná a nebojíme sa ju ukončiť. Nikdy neprinesie dobré výsledky.